Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, đợt 1 năm 2019

0
918

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau:

  1. NGÀNH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
STTNgànhMã ngànhPhương thức tuyển sinh
01Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn9140111Xét tuyển

thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển và bảo vệ đề cương nghiên cứu

02Văn hóa học9229040
03Quản trị kinh doanh9340101
04Quản lý kinh tế9340410
05Luật kinh tế9380107
06Phát triển nông thôn9620116
07Thú y9640101
08Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh9140111
  1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

2.1. Người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

2.2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh);

đ) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lý Luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

TTChứng chỉTrình độ
1TOEFL iBT45 – 93
2IELTS5 – 6.5
3Cambridge examinationCAE 45-59

PET Pass with Distinction

4CIEP/Alliance française diplomasTCF B2, DELF B2, Diplôme de Langue
5Goethe -InstitutGoethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6TestDaFTDN3- TDN4
7Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)HSK level 6
8Japanese Language Proficiency Test (JLPT)N2
9ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному (TORFL – Test of Russian as a Foreign Language)ТРКИ-2

 

2.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài

a) Ngoài ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, người dự tuyển các ngành khác phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của Trường Đại học Trà Vinh.

b) Đối với ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, trường Đại học Trà Vinh có quy định riêng cho người dự tuyển.

2.5.  Kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác: đạt đủ điều kiện theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do Hiệu trưởng quy định.

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

3.1. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

3.2. Thời gian đào tạo:

a) Đối với người có bằng thạc sĩ: 03 năm (36 tháng).

b) Đối với người chưa có bằng thạc sĩ: 04 năm (48 tháng).

  1. HỒ SƠ, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

4.1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn xin dự tuyển.

– 06 bản lý lịch khoa học;

– 06 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học;

– 06 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ (nếu có);

– 06 bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

– 06 bản sao bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu (theo mục 2.2);

– 06 bản đề cương nghiên cứu (Đề cương trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được; Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu.)

– 06 thư giới thiệu (01 bản gốc và 05 bản sao). Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển

của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

– Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

– 03 ảnh 4x6cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành dự tuyển ở mặt sau);

– Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

(Các biểu mẫu được đăng tải trên trang http://www.sdh.tvu.edu.vn/bieu mau)

4.2. Lệ phí xét tuyển NCS: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ

  1. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN

5.1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2019;

5.2. Xét tuyển: Tháng 7/2019 (dự kiến);

5.3. Thời gian công bố kết quả: Thông báo tại website của Trường.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học (A11.101, khu Hiệu bộ), Trường Đại học Trà Vinh. Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.779.888; E-mail: sdh@tvu.edu.vn

Lưu ý: Nếu hồ sơ đăng ký chưa đủ điều kiện theo thông báo của Trường thì không hoàn trả hồ sơ và lệ phí xét tuyển.

 

Xem chi tiết thông báo tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here