TVU đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 2022

0
1284

Ngày 09/10/2022, Trường Đại học Trà Vinh vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 2022 ở hạng mục Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

TS. Nguyễn Minh Hòa, Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhận giải thưởng tại sự kiện Vietnam Digital Awards 2022

Vietnam Digital Awards tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Năm hạng mục giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 bao gồm: (1) Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu; (2) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; (3) Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; (4) Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; (5) Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài. Đây là Giải thưởng được tổ chức thường niên với sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Năm 2022, Đại học Trà Vinh vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 2022 ở hạng mục (2) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, cụ thể Nhà trường đã được trao giải “Hệ thống quản lý công tác nhân sự, đào tạo, Hệ thống quản lý đào tạo Kỹ năng mềm và Hệ thống hỗ trợ công tác đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phục vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo”. Đây là hạng mục trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

Đoàn Trường ĐH Trà Vinh tại Lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2022

TS. Nguyễn Minh Hòa, Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy tính hiệu quả của hệ thống cơ sở dữ liệu và kho học liệu số. Để chuyển đổi số thành công, mỗi thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và Nhà trường cần thay đổi nhận thức số hóa trong mọi hoạt động từ xây dựng hệ thống tư liệu đến bài giảng và cùng người học thực hiện chuyển đổi số. Tại Trường Đại học Trà Vinh, nhiều chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số đã được triển khai, việc xây dựng bài giảng E-leaning để hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, sinh viên không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, hoạt động số hóa các loại hồ sơ, văn bản, lưu trữ tài liệu trên không gian mạng góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học là giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, gắn với những cải cách mạnh mẽ, triệt để trong giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo. Yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số chính là quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học và nhận thức sẵn sàng thay đổi của đội ngũ viên chức, giảng viên và học sinh – sinh viên trong nhà trường.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 2022 là giải thưởng thường niên của Hội Truyền thông số Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Đây là một trong những hoạt động tích cực hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Đông Lâm

ĐK – HH