Vận dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ môi trường

0
70

(TVU), Sáng ngày 23.02 – Báo cáo chuyên đề của Tiến sĩ Yves Gagnon, Trường Đại học Moncton, Canada nhấn mạnh: Sinh viên cần ý thức việc phát triển khoa học, công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu trong hướng phát triển bền vững đã thu hút sự quan tâm của gần 200 sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tại Wokrshop 4, Khu 1.


Tiến sĩ Yves Gagnon có buổi trao đổi với sinh viên Đại học Trà Vinh

Báo cáo nói lên tầm quan trọng của việc tích hợp Khoa học, Công nghệ và đổi mới trong hướng phát biển bền vững, nghiên cứu các yếu tố và mối quan hệ tái tạo năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng gió, thủy động lực học.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh nói: Buổi trao đổi chuyên đề hôm nay rất ý nghĩa và thiết thực, các yếu tố khoa học mà Tiến sĩ Yves Gagnon trao đổi sẽ mở ra hướng tư duy mới cho các bạn sinh viên của Khoa.

Tiến sĩ Yves Gagnon đã chỉ ra rằng với sự phát triển của xã hội và gia tăng dân số hiện nay thì sự đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng rất cao, trong đó nhiệm vụ của chúng ta là làm sao vẫn đáp ứng được nhu cầu đó mà không ảnh hưởng đến tương lai, thế hệ mai sau.

Việc bảo tồn và phát triển các năng lượng bền vững, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, giảm thiểu Carbon, thì việc khuyến khích sử dụng năng lượng gió là rất cần thiết.

Buổi chiều cùng ngày, Tiến sĩ Yves Gagnon có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, lãnh đạo Khoa Hóa học Ứng dụng trao đổi hướng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là “Dự án nhà ở nông thôn” với kỹ thuật công nghệ cao.

Buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu Nhà trường và các Khoa với Tiến sĩ Yves Gagnon

Thúy Nguyễn – HS