Ngành Văn hóa học – Trường Đại học Trà Vinh (7229040)

Văn hóa học (7229040)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Trà Vinh (mã ngành: 7229040) trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Văn hóa học; đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về văn hoá học lý luận và thực tiễn vào hoạt động chuyên môn. Ngành học còn chú trọng về đào tạo các kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phân tích, vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn, kỹ năng về xử lý vấn đề và trách nhiệm xã hội.

Sinh viên ngành Văn hóa học sẽ được tiếp cận các kiến thức về văn hóa thế giới và văn hóa Việt Nam để giải quyết các vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập. Ngành Văn hóa học đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức về truyền thông, tổ chức, quản lý sự kiện văn hóa, quản lý văn hóa, quản lý di sản văn hóa, văn hóa du lịch, …

Cụ thể, với các kiến thức được cung cấp, nhằm giúp cho sinh viên đạt được các mục tiêu sau đây:

–  Thực hiện nghiên cứu độc lập, nhóm những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng.

–  Ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thực tiễn vào công tác văn hoá, quản lý văn hoá, quản lý di sản văn hóa.

–  Xây dựng và quản lí một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hoạt động du lịch.

–  Thực hiện các chương trình cụ thể cho các loại sự kiện.

–  Phát hiện vấn đề, phân tích, lý giải, đưa ra nhận định về những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá – tôn giáo; văn hoá – dân tộc; văn hoá – truyền thông; văn hoá – du lịch.

Sinh viên ngành Văn hóa học thực hành tổ chức sự kiện

Sinh viên ngành Văn hóa học đi thực tế môn học ở tỉnh Đăk Lăk, năm 2020

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân ngành Văn hóa học:  3.5 năm (7 học kỳ) với tổng 120 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

5. Cơ hội học bổng:
– Theo chính sách học bổng chung của nhà trường
– Học bổng thủ khoa

6. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Văn hóa học, sinh viên có cơ hội làm việc ở các lĩnh vực sau:

–  Chuyên viên, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nghiên cứu và quản lý về dân tộc: từ Trung ương đến địa phương như: Ban dân tộc, Tuyên giáo, Tôn giáo, Dân vận, Mặt trận, phòng Văn hóa thể thao du lịch tại địa phương, xã, huyện, tỉnh, nhà văn hóa cộng đồng.

–  Cán bộ tại các địa phương chuyên về quản lý nhân sự, hành chính địa phương hay phòng văn hóa nghệ thuật tại xã, huyện, tỉnh, thành phố.

–  Chuyên viên nghiên cứu về văn hóa học và nhân học trong các Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực văn hóa, dân tộc, tôn giáo; các Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa như: Viện Khoa học xã hội, Viện Văn hóa nghệ thuật, Trung tâm dân tộc học, Bảo tàng dân tộc, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản Văn hóa…

–  Giảng viên giảng dạy về văn hóa học, truyền thông văn hóa trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

–  Làm ở các công ty, doanh nghiệp về du lịch: hướng dẫn viên, phiên dịch tại các khu du lịch, bảo tàng văn hóa; các công ty doanh nghiệp Việt Nam có thị trường tại Campuchia.

–  Phóng viên, biên tập viên tại các đài truyền hình, đài phát thanh, tham gia lên kịch bản, soạn thảo nội dung về văn hóa vùng miền hay các  chương trình về bảo tồn di sản văn hóa.

–  Làm nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện trong các cơ quan doanh nghiệp, các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện.

7. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Văn hóa học được đào tạo kiến thức và kĩ năng có thể nghiên cứu và làm việc độc lập; có khả năng học tập nâng cao các bậc đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) về Văn hóa học, Báo chí- truyền thông Quản lý văn hoá, Nhân học, Du lịch, Đông phương học, Lịch sử,…

8. Liên hệ:

1. ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni, số điện thoại: 0964.619.849

2. ThS. Nguyễn Đình Chiểu, số điện thoại: 0989.715.778

———————————————————————————————–

Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.855246; Zalo: 0911.202.707
–  Website: https://tvu.edu.vn/
–  TVTS: https://www.tvu.edu.vn/xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-2021/#cac_nganh_dh_cd_2021_dhtv
–  Đào tạo SĐH: https://sdh.tvu.edu.vn/tuyensinh/
–  Đào tạo liên thông, vừa làm vừa, văn bằng 2 học: https://daotao.tvu.edu.vn/index.php/thongtintuyensinh
–  Đào tạo trực tuyến, từ xa, bồi dưỡng nghiệp vụ: https://rdi.edu.vn/index.php/thong-bao-tuyen-sinh/
–  Đào tạo chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: https://victory.tvu.edu.vn/
–  Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐạiHọcTràVinhTVU
–  Facebook: https://www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU
–  Zalo Official: https://zalo.me/daihoctravinh (0911 202 707)
– Tiktok: https://www.tiktok.com/@tvu_greencampus