Văn hóa học (7229040)

Văn hóa học (7229040)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Thông hiểu cơ bản, hệ thống, hiện đại về văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới

Nghiên cứu và tổ chức các sự kiện, lễ thức văn hóa, lễ hội truyền thống và hiện đại

Nhận diện các tài nguyên văn hóa vận dụng vào các hoạt động du lịch, quảng bá văn hóa và hoạt động truyền thông báo chí

Nghiên cứu cách thức gìn giữ, phát triển di sản văn hóa trong xã hội đương đại, và quản lí văn hóa, di sản văn hóa.        

Cơ hội việc làm

Làm việc ở các cơ quan quản lí Nhà nước về văn hóa, các khu vực sản xuất, kinh doanh văn hóa, các đơn vị hoạt động dịch vụ văn hóa, đặc biệt là hoạt động du lịch, hướng dẫn du lịch

Làm việc tại các đơn vị thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình

Giảng dạy về lĩnh vực văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp văn hóa nghệ thuật…hoặc các tổ chức chính phủ hay phi chính phủ.