Viên chức Trường ĐH Trà Vinh tham gia tập huấn Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và giảng dạy

0
141

TVU – Ngày 6-7/6, Trung tâm Đào tạo Khu vực, SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp tổ chức khóa tập huấn về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và nghiên cứu cho viên chức Trường ĐH Trà Vinh.

TS. Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Trưởng Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước Ngoài, Trung tâm SEAMEO RETRAC, trình bày những ứng dụng AI trong giáo dục, phân tích lợi ích và thách thức khi ứng dụng AI và ứng dụng AI trong xây dựng bài giảng (ChatGPT, Bing AI), thiết kế đề cương giảng dạy, xây dựng kế hoạch bài giảng hiệu quả, hiện đại. Cách thiết kế hình ảnh, tạo tệp âm thanh, thiết kế tệp video, xây dựng slide bài giảng thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Bing Create, TTSmaker, Lumen5).

Trong chương trình, các học viên tiếp cận một số ứng dụng của AI như ChatGPT, Scholarcy, Quillbot, Grammarly,… phục vụ tìm kiếm tài liệu học thuật, nghiên cứu, tóm tắt các bài báo, viết báo cáo phân tích dữ liệu, soạn thảo, chỉnh sửa bài viết, diễn giải câu, đoạn văn, chuyển đổi ngôn ngữ trong các công trình viết học thuật và nghiên cứu. Đặc biệt, Một số giải pháp ứng dụng AI trong kiểm tra và đánh giá, cụ thể xây dựng các hoạt động đánh giá sinh viên qua quizzes, tạo bài tập, đánh giá bài viết tự luận của sinh viên, xây dựng bài kiểm tra, tiêu chí và thang đo đánh giá, kiểm tra sinh viên cuối kỳ.

Thanh Thũy – Hoàng Tính

TS-ĐK