Y học dự phòng (7720110)

Y học dự phòng (7720110)
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng như: phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, quản lý chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích.

Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu và tư vấn, điều trị dự phòng, chăm sóc bệnh tại cộng đồng: bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh xã hội và phục hồi chức năng.

Kỹ năng đánh giá, kiểm soát và khống chế các yếu tố nguy cơ gây dịch, tác nhân gây bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch bệnh nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh.

Kỹ năng tư vấn, giáo dục bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.   

Cơ hội việc làm

Làm việc tại các cơ sở y tế, cục y học dự phòng, các trung tâm y tế dự phòng, các trung tâm y tế từ trung ương đến cơ sở.

Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học y, các viện nghiên cứu y học.

Chuyên viên dự án và tư vấn sức khỏe tại các cơ sở y tế và có thể học tiếp lên bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ.