Y khoa (7720101)

Y khoa (7720101)
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Chẩn đoán, điều trị, theo dõi và dự phòng các bệnh; tiếp cận và xử trí các trường hợp cấp cứu thường gặp; định hướng cơ bản một số chuyên khoa (nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, lao – bệnh phổi và y học cổ truyền)

Chỉ định và phân tích kết quả xét nghiệm, kết quả thăm dò chức năng cơ bản để phục vụ cho chẩn đoán, điều trị, theo dõi và tiên lượng bệnh

Trang bị kiến thức, kỹ năng về dịch bệnh, phòng chống dịch và quản lí bệnh nhân ngoại trú toàn diện, liên tục.

Năng lực tư vấn, giáo dục sức khỏe nhân dân và những biện pháp xử lí thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn diện và liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường

Cơ hội việc làm

Trực tiếp tham gia điều trị bệnh và quản lí chuyên môn tại các bệnh viện công lập và tư nhân

Chuyên viên trong các viện nghiên cứu y dược, y sinh, công nghệ y dược, các cơ quan quản lí y tế, các tổ chức nhà nước và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe

Giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung học y tế.