Ngành Y khoa (7720101)

Y khoa (7720101)
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Bác sĩ y khoa được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, Bác sĩ y khoa hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

– Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

– Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về y học cơ sở, y học lâm sàng và y học chứng cứ  vào hoạt động chuyên môn.

– Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

– Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

– Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

– Có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển nghề nghiệp liên tục đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Bác sĩ Y khoa: 6 năm (12 học kỳ, 234 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

5. Nội dung chương trình (xem tại đây)

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

–  Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng.

–  Áp dụng y học dựa trên chứng cứ trong thực hành chăm sóc sức khỏe.

–  Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh

–  Vận dụng các phương pháp luận khoa học vào trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

–  Tuân thủ pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

–  Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.

–  Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa.

–  Phân tích được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.

–  Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ toàn diện và liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường.

–  Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng.

–  Phát hiện sớm các dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch và quản lý bệnh nhân ngoại trú toàn diện, liên tục.

–  Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, người thân của người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng trong thực hành chăm sóc sức khỏe.

–  Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ và công nghệ thông tin để nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ Giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa, người học có khả năng đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:

–  Tại các cơ sở y tế với chức danh bác sĩ điều trị.

–  Tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với chức danh giảng viên, nghiên cứu viên.

–  Tại các Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý hay tổ chức chuyên môn với chức danh nghiên cứu viên, chuyên viên y tế.

–  Tại đơn vị khám, chữa bệnh với công việc tổ chức, quản lý và điều hành chuyên môn.

9. Cơ hội sau đại học:

Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, người học có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn ở trong và ngoài nước:

–  Hệ thực hành: Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa

–  Hệ nghiên cứu: Cao học, Nghiên cứu sinh

10. Liên hệ:

–Khoa Y- Dược, Trường Đại học Trà Vinh

– Địa chỉ: Phòng E21.201, số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: ThS.BS Đoàn Dương Chí Thiện (sđt: 0388.881.117)