Âm nhạc học (7210201)

Âm nhạc học (7210201)
Tổ hợp môn: N00 (Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức và kỹ năng: biểu diễn, sáng tác, hòa âm phối khí, biên tập dàn dựng, sản xuất chương trình âm nhạc và giảng dạy

Kỹ năng giải quyết, xử lý các vấn đề về âm nhạc địa phương và vùng miền và có thể viết được báo cáo, trình bày quan điểm cá nhân trên góc độ khoa học – phê bình âm nhạc

Có kỹ năng nghiên cứu, sưu tầm, khai thác, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu thông tin bảo tồn, chỉnh lý và nghiên cứu những vấn đề liên quan đến âm nhạc.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành Âm nhạc học (Âm nhạc Khmer Nam Bộ) có thể làm việc tại các sở, phòng văn hóa, thể thao du lịch, trung tâm văn hóa ở các tỉnh, huyện, thị trên cả nước

Đài phát thanh và truyền hình, báo chí các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Khmer Nam Bộ

Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có giảng dạy âm nhạc Khmer Nam Bộ

Các đoàn biểu diễn nghệ thuật dân tộc

Nhạc viện, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp có giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật

Có thể trở thành nhạc sĩ, nhà hòa âm phối khí, viết văn bản nhạc, biên tập dàn dựng, nhà sản xuất chương trình và nhà phê bình về âm nhạc.