Trang chủ Công Khai

Công Khai

Kết quả kết công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư tại Hội...

THÔNG BÁO Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh...

Công khai năm học 2017 – 2018

Công khai tài chính năm học 2014 – 2015

Công khai tài chính:

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2014 –...

a) Cơ sở vật chất:b) Đội ngũ nhà giáo:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực...

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy:b) Công khai chất lượng giáo dục...

THÔNG BÁO

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU