Trường ĐH Trà Vinh xếp hạng 139/1183 trường tham gia xếp hạng trên thế giới, 4 năm liên tiếp Trường nằm trong top 200 các trường đại học xanh, phát triển bền vững.

0
73