Trường Đại học Trà Vinh đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam

0
57

💥Trường Đại học Trà Vinh đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam

❤Hạng mục: Đơn vị Sự nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc

Với 3 giải pháp:

1️⃣Hệ thống quản lý Công văn và giám sát giao việc viên chức, tích hợp hệ thống quản trị ký túc xá sinh viên vào hệ thống dùng chung.

2️⃣Hệ thống quản lý nhân sự, đào tạo, tài chính, tài sản và ứng dụng trên thiết bị di động

3️⃣.Hệ thống quản lý công tác tập huấn giảng viên và đánh giá khóa học E-learning (CDS).