BÀI VIẾT MỚI

VIDEOS

Phục vụ cộng đồng

Kiểm định chất lượng giáo dục

Video thumbnail
Tra Vinh University in 2022 (6/2022)
08:01
Video thumbnail
(THTV) - Đại học Trà Vinh: Giáo dục "Lấy người học làm trung tâm" (11/2021)
09:07
Video thumbnail
THVL1 - Đại học Trà Vinh có thêm 3 chương trình đạt kiểm định giáo dục quốc tế AUN-QA (11/2021)
03:07
Video thumbnail
HTV9 - Trường ĐH Trà Vinh vừa có thêm 03 chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.
02:39
Video thumbnail
HTV9 – Trường Đại học Trà Vinh‎ tiếp tục vào tốp 100 của WURI Ranking 2021 (12/6/2021)
02:48
Video thumbnail
HTV9 - Trường Đại học Trà Vinh‎ tiếp tục vào tốp 100 của WURI Ranking 2021 (12/6/2021)
02:48
Video thumbnail
VTV1 - ĐH Trà Vinh vào TOP 200 trường phát triển bền vững thế giới (12/2020)
00:47
Video thumbnail
HTV9 - ĐH Trà Vinh vào Top 200 trường phát triển bền vững và thân thiện môi trường trên thế giới
01:58
Video thumbnail
VTV1 - Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học (22/9/2020)
02:20
Video thumbnail
VTV1 - Trường ĐH Trà Vinh vào top 100 của WURI Ranking 2020
00:43
Video thumbnail
VTV1 - Đại họcTrà Vinh đạt kiểm định GD quốc tế FIBBA, AUN-QA
00:58
Video thumbnail
HTV9 - Trường ĐH Trà Vinh‎ vào top 100 WURI ranking
01:28
Video thumbnail
VTV1 - TVU là đại học xanh đầu tiên tại ĐBSCL (01/06/2020)
01:07
Video thumbnail
VTV1 - Giáo dục Việt Nam ngày càng đổi mới sáng tạo
02:34
Video thumbnail
Đại học Trà Vinh là trường đại học xanh đầu tiên tại ĐBSCL - HTV9 (14/03/2020)
01:56
Video thumbnail
HTV9 - THỜI SỰ 17.12 | ĐH Trà Vinh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng AUN - QA
02:42
Video thumbnail
SVNTDN Tháng 12.2019| 6 chương trình ĐH Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định chất lượng FIBAA và AUN
11:04
Video thumbnail
ĐH TRÀ VINH - TOP 300 ĐẠI HỌC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THẾ GIỚI | VTV9 - 16.12.2019
00:37
Video thumbnail
ĐH Trà Vinh có thêm 02 chương trình kiểm định theo tiêu chuẩn AUN (THTV - 9.11.2019)
10:08

KỶ YẾU
Dấu ấn hành trình 20 năm phát triển

TẬP ẢNH XƯA & NAY

SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG

VIDEO CHECK IN TVU

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

#phucvucongdong

SINH VIÊN - NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP

#sv-nt-dn

BẢN TIN TỔNG HỢP

#bantintonghop

GÓC SINH VIÊN - GIẢNG VIÊN

#gocsv

BÁO CHÍ NÓI VỀ TVU

#truyenthongnoivetvu

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ NHÀ TÀI TRỢ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH!