Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý)

Kỹ năng nghề nghiệp

Thiết kế, lắp đặt, vận hành, khai thác và bảo trì một số lĩnh vực thuộc các chuyên ngành: Điện công nghiệp, tự động hoá công nghiệp (SCADA, PLC, biến tần, điện khí nén…) 

Nhiệt điện (tính toán thiết kế lò hơi, hệ thống khí nén, hệ thống bơm…), tính toán thiết kế trạm biến áp, bảo vệ rơ le và vận hành nhà máy điện

Hệ thống điện (đường dây, trạm biến áp, tính toán bảo vệ rơ le và vận hành hệ thống điện…)  

Viễn thông (tổ chức khai thác, quản lí các thiết bị và hệ thống viễn thông).       

Cơ hội việc làm

Chuyên viên kỹ thuật, trưởng các bộ phận chuyên môn (phòng kỹ thuật, phòng sản xuất…), cán bộ nghiên cứu tại các viện, trường, các công ty, nhà máy

Làm việc tại các công ty sản xuất, điện lực, nhà máy nhiệt điện (Duyên Hải, Sóc Trăng,…), Tập đoàn Mỹ Lan, Tập đoàn VNPT,… hoặc tự tổ chức kinh doanh

Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng, trung cấp.