Giáo dục tiểu học (7140202)

Giáo dục tiểu học (7140202)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Giáo dục Tiểu học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Giáo dục Tiểu học; Tôn trọng và tin tưởng vào khả năng học tập và sự tiến bộ của học sinh; yêu thương học sinh, sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong học tập và cuộc sống; cam kết nuôi dưỡng và phát huy năng lực của mỗi học sinh; yêu nghề, tự hào với nghề, tận tâm với nghề; ý thức được sự cần thiết tự rèn luyện, tự phát triển nghề nghiệp.

Vận dụng được kiến thức về tâm lý học, giáo dục học lứa tuổi học sinh tiểu học để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục học sinh tiểu học; vận dụng được các kiến thức về giao tiếp sư phạm với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, học sinh và xã hội trong các hoạt động giáo dục; thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý hành vi để giúp phát triển nhân cách của học sinh tiểu học; thực hiện có kết quả các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng để phát triển năng lực học sinh tiểu học.

Phân tích được chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và chương trình môn học, chỉ ra được mối liên hệ giữa các môn học ở cấp tiểu học, mục tiêu môn học với mục tiêu của cấp học; phân tích được cấu trúc bài học, lựa chọn được nội dung dạy học phù hợp, thiết kế được các kế hoạch dạy học cho các bài học ở cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực; xác định được các phương pháp và kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, vận dụng để thực hành tổ chức các hoạt động dạy học; mô tả và hệ thống được các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học nói chung và môn học cụ thể nói riêng.

Tìm hiểu được đối tượng giáo dục, xác định được hướng phát triển của học sinh; tư vấn cho cha mẹ học sinh về sự phát triển của học sinh. Thực hiện đầy đủ các quy tắc ứng xử của nhà trường, xã hội, các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia các hoạt động trong cộng đồng nghề nghiệp; hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng; vận động được các lực lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục.

Thực hiện được hoạt động sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, có kỹ năng trao đổi, làm việc hợp tác phát triển chuyên môn; thực hiện được các hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng, tự học và tự bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn ở trường tiểu học; nhận thức đúng về phát triển nghề nghiệp bản thân, xây dựng được kế hoạch phát triển nghề nghiệp và tự đánh giá được kết quả phát triển nghề nghiệp của bản thân.

 Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học, đủ phẩm chất và năng lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ theo mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng sự phát triển của giáo dục tiểu học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh); D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Giáo dục tiểu học: 3.5 năm (7 học kỳ, 123 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Giáo dục tiểu học có thể:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất và bảo vệ môi trường để có được nhận thức, hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo lộ trình phù hợp với thực tế của các cơ sở giáo dục.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dạy học và giáo dục.

Vận dụng kiến thức Ngữ văn, Toán học, Tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ, đạo đức và cơ sở ngành, lý luận dạy học môn học để dạy học ở cấp tiểu học.

Vận dụng kiến thức tâm lý học, sinh lý học, giáo dục học, quản lý giáo dục để giáo dục học sinh tiểu học.

Ứng dụng nghiên cứu khoa học sư phạm, phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, kế hoạch giáo dục và quản lý trường tiểu học.

Thực hiện việc tư vấn và hỗ trợ đồng nghiệp – học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cho từng môn học trong chương trình tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Sử dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Xây dựng bài kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tham gia làm việc nhóm, tìm kiếm tài liệu và xử lý tình huống sư phạm trong trường tiểu học.

Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để giáo dục học sinh tiểu học.

7. Cơ hội học bổng:

Miễn học phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường luôn có nhiều chương trình hỗ trợ, miễn giảm học phí và ký túc xá cho sinh viên.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại các trường tiểu học trong nước và quốc tế, các Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập và các cơ sở giáo dục tiểu học có nhu cầu đặc biệt khác. (Không bao gồm giáo viên dạy ngoại ngữ, thể dục hay các môn năng khiếu)

– Có thể kiêm nhiệm công tác Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong ở trường tiểu học.

9. Cơ hội sau đại học:

Công tác ở các cơ sở giáo dục tiểu học, người học có thể học tiếp ngành Giáo dục tiểu học, Quản lý giáo dục tiểu học và một số ngành khác thuộc lĩnh vực giáo dục ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

10. Liên hệ:

KHOA SƯ PHẠM
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246