Hệ thống thông tin quản lý (7340405)

Hệ thống thông tin quản lý (7340405)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức về sức mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Năng lực kết hợp kiến thức về kinh tế, quản trị và công nghệ thông tin để lập chiến lược, phân tích, phát triển, triển khai và vận hành các hệ thống thông tin quản lí cho doanh nghiệp

Năng lực lập trình ứng dụng, lập trình web và thực hiện các dự án phát triển phần mềm

Có khả năng phân tích, khai thác dữ liệu kinh doanh và hỗ trợ ra quyết định nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ vận dụng kiến thức thông qua các giải thuật ứng dụng khoa học máy tính

Có trình độ ngoại ngữ, các kỹ năng mềm và thái độ phù hợp với nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hội nhập và kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0.  

Cơ hội việc làm

Chuyên viên tư vấn, triển khai, bảo trì các hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, chuyên viên quản trị hệ thống thông tin cho doanh nghiệp

Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh cho doanh nghiệp, chuyên viên quản trị, lập trình cơ sở dữ liệu

Lập trình viên trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm, chuyên viên khảo sát nhu cầu, phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm

Chuyên viên quản trị dự án phần mềm, thông tin.