Kế toán (7340301)

Kế toán (7340301)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng về khoa học tài chính

Thành thạo kỹ năng chuyên sâu về tài chính, quản trị tài chính, ngân hàng và kiểm toán.

Tài chính nhà nước, thuế & quản lí thuế, chứng khoán

Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến

Cơ hội việc làm

Chuyên viên kế toán tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ kinh doanh

Làm việc tại các cơ quan, ban ngành nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (bệnh viện, trường học…) và các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước.