Ngành Kế toán (7340301) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA

Kế toán (7340301) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo đại học kế toán được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp. Đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao, nắm vững kiến thức nền tảng và hiện đại về kế toán, kiểm toán và tài chính tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thuộc mọi loại hình hoạt động kinh doanh; có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động Kế toán – Kiểm toán và phát triển nghề nghiệp của bản thân trong bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu. Có kỹ năng sử dụng tốt công nghệ thông tin để xử lý các công việc chuyên môn phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế. Có phẩm chất chính trị, có tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng xã hội. Có kiến thức và ý chí để phát triển trình độ chuyên môn cao hơn ở bậc Thạc sĩ. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, chương trình đào tạo kế toán hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

– Có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ;

– Có kiến thức rộng và sâu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu về xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính, kế toán trong môi trường làm việc thay đổi;

– Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chức năng kế toán – kiểm toán tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong một môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;

– Có tư duy phản biện độc lập, sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học và học tập ở bậc cao hơn;

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Kế toán: 3.5 năm (7 học kỳ, 120 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình: Xem tại đây

6. Chuẩn đầu ra:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kế toán tổng hợp sẽ có kiến thức, kỹ năng và thái độ cụ thể như sau:

6.1 Về kiến thức:

Lập luận về chính trị, an ninh quốc phòng và phương pháp luận

Vận dụng kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Tin học ứng dụng cơ bản vào công tác học tập và lao động nghề nghiệp;

Vận dụng kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và các vấn đề đương đại để xét đoán các hiện tượng kinh tế, có tư duy mới gắn với yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế;

Hệ thống hóa môi trường pháp lý và cơ sở lý thuyết về lĩnh vực kế toán, thuế và kiểm toán;

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Thực hiện lập, luân chuyển, tổng hợp và lưu trữ chứng từ kế toán;

Thực hiện ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và xử lý sai sót kế toán;

Thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo thuế của đơn vị;

Đề xuất giải pháp cho trưởng đơn vị ra quyết định;

Áp dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng phát triển bản thân) vào công việc kế toán, kiểm toán thực tế tại đơn vị;

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Những vị trí việc làm mà người học sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

– Chuyên viên bộ phận quản trị tài chính – kế toán của các doanh nghiệp sản xuất thương mại, dịch vụ (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp);

– Nhân viên các công ty tư vấn, dịch vụ kế toán- kiểm toán;

– Chuyên viên kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, các định chế tài chính, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp của các quốc gia trong khu vực ASEAN;

– Đảm nhiệm vị trí cấp cao như quản lý bộ phận kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, trưởng nhóm, giám đốc kiểm toán;

– Tự khởi nghiệp thành lập các công ty dịch vụ tài chính – thuế – kế toán, kiểm toán.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành kế toán sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành kế toán trong và ngoài nước;

– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan;

– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành kế toán tại các trường trong và ngoài nước;

– Thuận lợi để học tập tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế như CFA, ACCA, CIMA, CPA,…

10. Liên hệ:

KHOA KINH TẾ
– Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B1, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
= Email:
– Điện thoại liên hệ: 0969.665.068 – PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà
– Website: https://sel.tvu.edu.vn/
– Fanpage Trường Kinh tế, luật: https://www.facebook.com/sel.tvu