Ngành Trí tuệ nhân tạo (Mã ngành: 7480107)

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao về trí tuệ nhân tạo cho xã hội dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành; luôn gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển và tạo ra giá trị mới cho cộng đồng. Chương trình trang bị cho người học khối kiến thức nền tảng về toán học, khoa học tự nhiên và xã hội, và kiến thức kỹ năng chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, người học còn được trang bị các kỹ năng mềm, tính tự chủ, chịu trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần học tập suốt đời.

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Có khả năng làm việc hiệu quả trong các tổ chức, doanh nghiệp có vận dụng trí tuệ nhân tạo, tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Có khả năng khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, phát triển phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp thông qua hoạt động học tập suốt đời.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo: 4 năm (8 học kỳ, 152 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết vấn đề liên quan chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan Trí tuệ nhân tạo.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Phân tích các vấn đề tính toán phức tạp, áp dụng các nguyên lý của trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông minh và  kiến thức liên quan khác để xác định các giải pháp.

Thiết kế, cài đặt, triển khai và đánh giá các giải pháp trí tuệ nhân tạo dựa trên máy tính để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Kết hợp các giải pháp có tính hệ thống để lựa chọn, phát triển, áp dụng, tích hợp giải pháp trí tuệ nhân tạo nhằm đạt được các mục tiêu của người dùng.

Sử dụng tốt tiếng Anh trong soạn thảo, đọc tài liệu và giao tiếp.

Phối hợp tốt các kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh nghề nghiệp.

Phối hợp hiệu quả các kỹ năng làm việc nhóm với tư cách là thành viên hoặc người lãnh đạo.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo, sinh viên có cơ hội việc làm đa dạng với một số vị trí sau:

Kỹ sư phát triển ứng dụng AI, kỹ sư phát triển hệ thống tự động hóa, robot;

Chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo, kỹ sư dữ liệu, phân tích kinh doanh…tại các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, Viện nghiên cứu, Công ty viễn thông, Doanh nghiệp sản xuất;

Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước;

Làm chủ các doanh nghiệp chuyên về giải pháp công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn và chuyên sâu thuộc nhóm ngành Khoa máy học tính và Công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành khác.

Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Khoa máy học tính và các chuyên ngành liên quan tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246 (168)