Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (7220112)

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (7220112)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Am hiểu văn hóa, phong tục, lễ hội, nghệ thuật truyền thống và hiện đại của các dân tộc thiểu số Việt Nam

Văn hóa của người Khmer Nam Bộ – một dân tộc cư trú lâu đời ở Đồng bằng sông Cửu Long, có nền văn hóa đặc sắc và độc đáo.

Cơ hội việc làm

Có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về văn hóa Việt Nam

Các cơ quan quản lí nhà nước như: Sở, ban, phòng văn hóa thể thao, du lịch; Ban Dân tộc, bảo tồn bảo tàng

Các tổ chức, đơn vị truyền thông, các doanh nghiệp hoạt động du lịch trong và ngoài nước

Các tổ chức phi chính phủ, các dự án văn hóa.