Tag: Tuyển sinh 2024

Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến hệ chính quy năm 2024

Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến hệ chính quy năm 2024 tại: https://xettuyen.tvu.edu.vn   Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến: https://xettuyen.tvu.edu.vn/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-truc-tuyen

Học sinh háo hức tham quan Trường Đại học Trà Vinh

(TVU) – Sáng ngày 21/4, gần 1.000 học sinh của 08 trường THPT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng tham gia trải nghiệm...

💥 TUYỂN SINH NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Trường Đại học Trà Vinh là trường CÔNG LẬP, tuyển sinh TOÀN QUỐC, mã tuyển sinh là DVT 💥 TUYỂN SINH NGÀNH NÔNG NGHIỆP 🌺🌺...

💥 TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Trường Đại học Trà Vinh là trường CÔNG LẬP, tuyển sinh TOÀN QUỐC, mã tuyển sinh là DVT 💥 TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT MÔI...

Success stories:

"The Personal Trainer program made getting in the best shape of my life really fun. The recipes are tasty and easy to cook!"

Mariana Lima

Member

"Thomas has completely outdone himself with this course. Efficient workouts, delicious recipes and support!"

Jon Pata

Member