Tag: xettuyen2023

Thông báo xét tuyển hệ Đại học chính quy (đợt 1 năm 2023)

?Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2023 Xem chi tiết thông báo tại đây: https://www.tvu.edu.vn/thong-bao-xet-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2023/ ?Thí sinh thực hành đăng ký, điều...

Success stories:

"The Personal Trainer program made getting in the best shape of my life really fun. The recipes are tasty and easy to cook!"

Mariana Lima

Member

"Thomas has completely outdone himself with this course. Efficient workouts, delicious recipes and support!"

Jon Pata

Member