Thương mại điện tử (7340122)

Thương mại điện tử (7340122)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về kinh doanh, thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến

Kỹ năng hoạt động thương mại điện tử và hoạch định, tổ chức, quản trị có hiệu quả các chiến lược kinh doanh thương mại điện tử

Kỹ năng chuyên sâu về phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử và phát triển, quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh trực tuyến

Có khả năng lập trình ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và các ứng dụng tích hợp trên Web thương mại, quản trị trang Web, quản trị an toàn và bảo mật mạng.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên hoặc quản lí tại doanh nghiệp thương mại điện tử

Điều hành bộ phận kinh doanh thương mại điện tử như marketing, quan hệ khách hàng điện tử, logistics, mua hàng, bán hàng, thanh toán điện tử; bộ phận quản trị dự án thương mại điện tử.

Chuyên viên phân tích, thiết kế Web thương mại, khai thác ứng dụng

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển thương mại điện tử ở các tổ chức kinh tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ

Làm việc ở các lĩnh vực khác như: Quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính… ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, đầu tư.

Làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.