Giảng viên TVU đạt giải báo cáo hay nhất trong Hội nghị quốc tế IPOVCON 2023 tại Philippines

0
162

TVU – Vừa qua, các giảng viên Đại học Trà Vinh tham gia báo cáo tại Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững (IPOVCON 2023), tổ chức tại Thủ đô Manila, Philippines và đạt giải bài báo cáo hay nhất.

Lê Ngọc Long nhận giải báo cáo hay nhất trong Hội nghị quốc tế IPOVCON 2023

Hội nghị quốc tế IPOVCON 2023 do Trường Đại học Công lập Samar, Trường Đại học Công lập Visayas đồng tổ chức, cùng với các trường đại học khác làm cộng tác trong đó có Trường ĐH Trà Vinh.

Trường Đại học Trà Vinh tham gia Hội nghị gồm 07 bài tham luận. Bài báo cáo được bình chọn hay nhất tại phiên thứ nhất với chủ đề: “Breaking the Poverty Cycle: Integrating Health, Environment, and Sustainable Development in Vietnam’s 2030 Vision Towards 2045” (Phá vỡ vòng luẩn quẩn nghèo đói: tích hợp chăm sóc sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững trong tầm nhìn của Việt Nam từ năm 2030 đến 2045) do Tiến sĩ Lê Ngọc Long – Giảng viên Khoa Hóa học Ứng dụng trình bày.

Nội dung bài báo cáo tập trung nghiên cứu về vấn đề xóa đói giảm nghèo, y tế và môi trường tại Việt Nam, các giải pháp thúc đẩy toàn diện các quan điểm về sức khỏe, giáo dục, môi trường, tầm nhìn 2030 của Việt Nam và cam kết phát triển bền vững vì lợi ích của người dân và môi trường.

Nhóm nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận phân tích dữ liệu định lượng với những hiểu biết về chất lượng từ việc tham vấn các bên liên quan. Những phát hiện trong nghiên cứu về nhu cầu cấp thiết về các chính sách thiết thực, giải quyết các thách thức về nghèo đói, sức khỏe và môi trường, hiện đại hóa nền nông nghiệp thế mạnh của Việt Nam, thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng thay thế sạch, bền vững.

Theo TS. Lê Ngọc Long, trong thời kỳ đổi mới đang diễn ra, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức về giáo dục, y tế, môi trường, khí hậu,… và các vấn để về phát triển kinh tế, xã hội. Bài báo cáo của nhóm tập trung nghiên cứu những vấn đề cấp bách nói trên và đề xuất các giải pháp hiệu quả có thể giảm bớt tác động của nghèo đói đối với sức khỏe và môi trường, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp phát triển bền vững.

Nhóm nghiên cứu ĐH Trà Vinh tham gia Hội nghị

Đây là cơ hội giúp giảng viên, nhóm nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu giải pháp hữu ích, có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn trong chuyên môn, nhất là các chính sách về ý tế, giáo dục, môi trường tại Philippines. Đồng thời tạo cơ hội mở rộng hợp tác và kết nối với các trường Đại học hàng đầu Philipines, Ấn Độ về nhiều lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác và phát triển cộng đồng.

Thanh Hồng
TS-ĐK