HTV9 – Chương trình giao lưu Văn hóa Việt – Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 03 tại Trường ĐHTV

0
37

Nguồn: Chương trình thời sự HTV9 vào lúc 11:30 ngày 01/10/2023
Trà Vinh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản, nhằm góp phần thắt chặt tình hữu nghị và nâng tầm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia.