Hướng dẫn vệ sinh răng miệng và trám răng ART cho học sinh tiểu học Tp. Trà Vinh, đợt 2 năm 2023 (11/2023)

0
15

Trong khuôn khổ Dự án phòng ngừa bệnh viêm nhiễm thông qua chăm sóc răng miệng cho học sinh tiểu học ở địa bàn Thành phố Trà Vinh của UBND tỉnh Trà Vinh, thực hiện từ năm 2021, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp Tập đoàn Y Khoa Daishinkai, Nhật Bản triển khai Chương trình hướng dẫn vệ sinh răng miệng và trám răng ART trong khuôn khổ Dự án phòng ngừa bệnh viêm nhiễm thông qua chăm sóc răng miệng cho học sinh tiểu học ở Thành phố Trà Vinh đợt 2 năm 2023.

Chương trình được thực hiện từ ngày 13/11 – 17/11/2023 tại 17 trường Tiểu học trên địa bàn Tp. Trà Vinh. Hơn 20 giảng viên, viên chức, bác sĩ Trường Đại học Trà Vinh phối hợp các chuyên gia từ Tập đoàn Y Khoa Daishinkai, Nhật Bản đã hướng dẫn vệ sinh răng miệng và trám răng ART cho hơn 8.000 học sinh tiểu học.

Dự án này được thực hiện thí điểm tại TP Trà Vinh trong 5 năm, từ 2021 – 2025, với số lượng hơn 8.000 học sinh tiểu học được tham gia thụ hưởng. Mỗi năm, đoàn sẽ có ba đợt đến trường để khám răng, ghi nhận số liệu, giáo dục chăm sóc răng miệng lần 1 và lần 2. Thời gian đến trường tiểu học được thống nhất giữa trường ĐH Trà Vinh và Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh. Kế hoạch dự kiến là tháng 3, tháng 9, và tháng 12 hàng năm.

Thực hiện: Hồng Thái, Bá An (TVU SMC)