Chăn nuôi (7620105) – Chương trình đào tạo trong mạng lưới đào tạo chăn nuôi Đông Nam Á

Chăn nuôi (7620105) – Chương trình đào tạo trong mạng lưới đào tạo chăn nuôi Đông Nam Á
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Quy trình và công nghệ sản xuất giống, thức ăn, chuồng trại vật nuôi và công nghệ chăn nuôi.

Tư vấn về cách phòng, trị một số bệnh của vật nuôi và quản lí giống, sản xuất giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hướng hiện đại

Tự sản xuất và kinh doanh giống và thức ăn chăn nuôi

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thức ăn và quy trình công nghệ chăn nuôi.

Cơ hội việc làm

Tư vấn công tác giống, sản xuất thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi trong và ngoài nước.

Quản lí các trang trại chăn nuôi và các đơn vị sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài nước.

Giảng dạy chuyên môn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước

Tự tổ chức công việc, nghề nghiệp cho chính bản thân (mở trang trại chăn nuôi, thức ăn gia súc, giống vật nuôi, trang thiết bị chăn nuôi…)