Sinh viên Trường Đại học Công lập Southern Leyte, Philippines tham gia Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Trà Vinh

0
76

[TVU-Sự kiện sắp diễn ra] Chương trình trao đổi sinh viên diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/7/2024 tại Trường Đại học Trà Vinh (TVU) với sự tham gia của 08 sinh viên đến từ Trường Đại học Công lập Southern Leyte (SLSU).

08 sinh viên tham gia Chương trình trao đổi đang theo học các chương trình Cử nhân Sư phạm Tiểu học và Trung học với các chuyên ngành Tiếng Anh, Khoa học Xã hội và Giáo dục thể chất tại SLSU. Theo kế hoạch, các sinh viên tham gia Chương trình trao đổi tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu học thuật và phục vụ cộng đồng tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Victory và Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.

Chương trình trao đổi sinh viên là một trong rất nhiều các hoạt động hợp tác giữa TVU và SLSU nói riêng cũng như các trường đại học trên thế giới nói chung. Chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và trao đổi học thuật; từ đó, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và mở rộng cơ hội học tập cho người học trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thu Nguyệt