Tag: Bản đồ số "Vẻ đẹp văn hóa Trà Vinh"

Trường Đại học Trà Vinh xác lập Kỷ lục Việt Nam với Bản đồ số “Vẻ đẹp văn hóa Trà Vinh”

Nguồn: https://kyluc.vn/tin-tuc/ky-luc-viet-nam/truong-dai-hoc-tra-vinh-xac-lap-ky-luc-voi-ban-do-tren-nen-tang-so-ve-dep-van-hoa-tra-vinh (VietKings-kyluc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập, Trường Đại học Trà Vinh đã đồng hành cùng Viện Kỷ lục Việt...

Success stories:

"The Personal Trainer program made getting in the best shape of my life really fun. The recipes are tasty and easy to cook!"

Mariana Lima

Member

"Thomas has completely outdone himself with this course. Efficient workouts, delicious recipes and support!"

Jon Pata

Member