(THTV) – Trường Đại học Trà Vinh: sứ mệnh đào tạo gắn liền với hoạt động vì cộng đồng (7/2023)

0
70

KỶ NIỆM 22 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TRÀ VINH – TIỀN THÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH (3/8/2001 – 3/8/2023)

Nguồn: Chương trình Sinh viên – Nhà trường – Doanh nghiệp, số tháng 7/2023, Đài THTV Link nguồn: https://youtu.be/RDkTUCZ-ka8