Đăng ký xét tuyển trực tuyến hệ chính quy năm 2023

0
1067

Thí sinh truy cập trang: https://xettuyen.tvu.edu.vn

Hướng dẫn đăng ký trưc tuyến: https://xettuyen.tvu.edu.vn/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-truc-tuyen

Danh mục các ngành tuyển sinh năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1fam7fsGbgs2Bk71K12a2q8DwOXGPg7kQ/view?usp=sharing