Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học”

0
521

Kính gửi: Các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên;

Nhằm tạo điều kiện để các nhà quản lý, giảng viên các viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc tăng cường phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, đặc biệt là tăng cường kỹ năng tư duy phản biện, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo Khoa học “Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học”.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh kính mời các đơn vị, cá nhân có quan tâm tham gia viết bài tham luận và tham dự Hội thảo.

1. Các chủ đề của Hội thảo:
Nội dung tham luận Hội thảo có thể tập trung vào một hoặc kết hợp những chủ đề sau:
– Kinh nghiệm vận dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá giúp tăng cường tư duy phản biện cho sinh viên;
– Tư duy phản biện trong chương trình đào tạo;
– Vấn đề vận dụng tư duy phản biện trong việc sử dụng AI phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên;
– Mối liên hệ giữa tư duy phản biện và sự chủ động trong học tập;
– Tư duy phản biện và sự thành công của sinh viên;
– Các vấn đề khác liên quan đến tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:
– Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 31/7/2024.
– Địa điểm tổ chức: Khu 1 – Trường Đại học Trà Vinh (Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.)

3. Quy cách trình bày tham luận Hội thảo:
– Ngôn ngữ viết bài: tiếng Việt và tiếng Anh.
– Bài viết được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word (tiếng Việt), trang khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng: Exactly = 16 pt, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,0 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2,0 cm. Độ dài bài viết từ 08 đến 12 trang.
– Cấu trúc bài viết gồm có: Nhan đề, Tác giả/Nhóm tác giả, Tóm tắt (200-250 từ, tiếng Việt và tiếng Anh), Từ khóa (03-06 từ), Đặt vấn đề, Tổng quan nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả và thảo luận, Kết luận, Lời cảm ơn (nếu có), Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).
– Tác giả vui lòng truy cập website http://journal.tvu.edu.vn/vi của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, vào mục Hướng dẫn gửi bài => Mẫu bài báo để xem hướng dẫn trình bày chi tiết cấu trúc bài viết và cách trích dẫn, cách ghi tài liệu tham khảo.
– Template bài viết toàn văn sẽ được đăng tại trang web: https://celri.tvu.edu.vn/hoi-thao-phuong-phap-giang-day-2024/.

4. Các mốc thời gian quan trọng và địa chỉ gửi bài:

4.1 Thời gian:
– Tác giả gửi tóm tắt bài viết: Hạn chót ngày 22/3/2024
– Thông báo kết quả xét duyệt tóm tắt: Hạn chót ngày 12/4/2024
– Tác giả gửi lại Tóm tắt đã chỉnh sửa: Hạn chót ngày 30/4/2024
– Tác giả gửi toàn văn: Hạn chót ngày 30/5/2024
– Phản hồi tác giả được chọn báo cáo tại Hội thảo: Hạn chót ngày 30/6/2024
– Tác giả gửi file Báo cáo (ppt): Hạn chót ngày 21/7/2024

4.2 Địa chỉ gửi bài:
Tác giả gửi bài tóm tắt, toàn văn và file báo cáo tại địa chỉ: https://conference.tvu.edu.vn/.

5. Công bố của Hội thảo
Bài viết gửi Hội thảo chưa được công bố dưới bất kì hình thức nào. Các bài viết được Ban Phản biện Hội thảo đánh giá chất lượng tốt và phù hợp sẽ được chọn bình duyệt và xuất bản trên các số Chuyên đề năm 2024 của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh. Thời gian bình duyệt và xuất bản sẽ phụ thuộc vào thời gian bài viết đạt chất lượng theo yêu cầu của Tạp chí Khoa học.

6. Phí tham dự Hội thảo: 200.000 đồng/người (bao gồm: teabreak, cơm trưa và tài liệu).

7. Thông tin liên hệ:
Để biết rõ hơn thông tin chi tiết của Hội thảo, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Hội thảo qua E-mail: conference.celri@tvu.edu.vn hoặc qua số điện thoại 0989.951.409 (Cô Bùi Thị Mỹ Chi), 0344.612.345 (Cô Huỳnh Như).
Thông tin về Hội thảo được đăng tại website: https://celri.tvu.edu.vn/hoi-thao-phuong-phap-giang-day-2024/.
Trường Đại học Trà Vinh rất mong nhận được sự quan tâm và gửi bài tham gia Hội thảo của các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên.
Trân trọng kính chào!