Trường đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế

0
56

Trường đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế, giúp người học có cơ hội tiếp cận nên giáo dục tiên tiến thế giới và có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động quốc tế, cũng như sinh viên có cơ hội thực tập hoặc tham gia các dự án nghiên cứu quốc tế, học bổng để du học hoặc tham gia các chương trình trao đổi sinh viên.

Hiện nay, Trường có 19 ngành đào tạo kiểm định giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế FIBAA, AUN, ABET, góp phần đưa Trường Đại học Trà Vinh vào tốp các trường đại học ở ĐBSCL có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

11 chương trình đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN-QA là: Nông nghiệp, Thủy sản, Thú y ; Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược học, Ngôn ngữ Khmer, Công nghệ thực phẩm, Th.S Văn hoá, Giáo dục mầm non và Ngôn ngữ Anh.

07 chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA gồm: Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Luật, Kế toán và Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

01 chương trình Công nghệ thông tin đạt kiểm định chất lượng ABET.

Đồng thời, Trường ĐH Trà Vinh đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT và chương trình RĂNG HÀM MẶT đạt chuẩn kiểm định Bộ GD&ĐT. Trường đang tiếp tục triển khai kiểm định từ 20 đến 25 chương trình còn lại trong thời gian sắp tới.