Tuyển sinh năm 2024, Trường ĐH Trà Vinh dự kiến xét tuyển ĐH với các phương thức chính như sau:

0
7292

Tuyển sinh năm 2024, Trường ĐH Trà Vinh dự kiến xét tuyển ĐH với các phương thức chính như sau:

1. Xét Kết quả học tập THPT (Học bạ);
2. Xét Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
3. Xét Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức;
4. Xét Kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT);
5. Xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
6. Xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học – Trường Đại học Trà Vinh, Trường Dự bị đại học dân tộc;
7. Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT

Năm nay, Trường mở thêm 01 ngành mới là ngành Bảo vệ thực vật, và thêm 04 chuyên ngành mới là ngành Công tác xã hội – chuyên ngành Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn, ngành Công nghệ thông tin – chuyên ngành Công nghệ thông tin dạy và học bằng tiếng Anh, ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp dạy và học bằng tiếng Anh.