Hội đồng Tư vấn họp định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới

0
140

(TVU) – Ngày 14.12, phiên họp tổng kết của Hội đồng tư vấn (HĐTV)Trường Đại học Trà Vinh diễn ra tại Khu I, với sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng tư vấn Trần Hoàn Kim. Đây là phiên họp quan trọng nhằm đánh giá lại kết quả đạt được trong năm 2016 và đưa ra chương trình hành động năm 2017.


Chủ tịch Hội đồng tư vấn Trần Hoàn Kim chủ trì phiên họp
Tại phiên họp, ông Lê Văn Dờn, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn báo cáo kết quả đạt được năm 2016 với các hoạt động nổi bật: Hoạt động nghiên cứu khoa học có chiều hướng tăng lên, trong đó có 01 đề tài cấp Quốc gia, 04 cấp Bộ, 41 cấp Tỉnh. Đặc biệt, các đề tài nghiên cứu về nông nghiệp được chuyển giao và ứng dụng vào thực tế góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, mô hình đào tạo Co-op được mở rộng, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tương tác giữa Nhà trường, sinh viên, việc giảng dạy, nghiên cứu và công tác quản lý Nhà trường, hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Tiếp tục khẳng định vai trò của Nhà trường đối với việc phát triển giáo dục, đào tạo, kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương và khu vực. Các thành viên Hội đồng tư vấn có nhiều đóng góp cho chương trình công tác năm 2017.

PGS.TS Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch HĐTV nói, định hướng ĐH Trà Vinh theo hướng đại học ứng dụng rất phù hợp, kiểm định chất lượng thì nên mạnh dạng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế AUN-QN, nhất là cho những chương trình mới sẽ dễ dàng thực hiện hơn và có lộ trình rõ ràng cho từng giai đoạn.

PGS.TS Lê Quang Minh nhấn mạnh, Nhà Trường cần đặc biệt quan tâm đến chiến lược về phát triển thương hiệu và hướng đến giá trị cốt lõi của một trường đại học nghiên cứu ứng dụng là: sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp.

Tiến sĩ Phan Mạnh Tiến khẳng định ĐH Trà Vinh đang đi đúng hướng để trở thành trường đại học nghiên cứu ứng dụng. Hiện nay, nhiều người đánh giá về chất lượng và từng bước được khẳng định. Tiến sĩ Phan Mạnh Tiến cho rằng, vấn đề Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long và vấn đề An toàn vệ sinh thực phẩm ngày nay rất trầm trọng, chúng ta sớm có những nghiên cứu về lĩnh vực này để tạo được danh tiếng cho Trường.

Phiên họp tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp quan trọng có tầm nhìn và sự định hướng rõ nét cho nhóm ngành Khoa học sức khoẻ của GS.TS Hoàng Khải Lập và GS.TS Hoàng Tử Hùng.

Bên cạnh đó, nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hoá, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ được các thành viên hội đồng rất quan tâm, ông Huỳnh Phước Long nói: Trong thời gian qua, ĐH Trà Vinh được đánh giá cao, nỗ lực trong vấn đề đào tạo Ngôn ngữ, Văn hoá, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và được đoàn Khảo sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội và đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao. Ông cho rằng, Nhà trường cần đẩy mạnh công tác quảng bá về thế mạnh và đặc thù của Trường. Ông cũng đề xuất nên tham mưu đến cấp Bộ ngành Trung ương có chính sách đặc thù cho nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực này.

PGS.TS. Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Nhà trường nói, phát triển ĐH Trà Vinh phải dựa trên chất lượng là hàng đầu và ghi nhận những đóng góp quý báu của các thành viên và đại biểu, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung vào kế hoạch chiến lược và triển khai thực hiện theo đúng lộ trình phát triển của Nhà trường.

HS