Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

0
111

(TVU) Ngày 8.2, Đảng ủy Trường ĐH Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai Nghị quyết năm 2017. Đồng chí Phạm Tiết Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tiết Khánh nói: Năm 2016 Đại học Trà Vinh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng khẳng định vị thể của Trường ĐH Trà Vinh trong khu vực và trên cả nước ở nhiều lĩnh vực như: Hội thảo quốc tế Việt Nam – Hungary “Nghiên cứu Nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”, Hội thảo khoa học “Phương pháp biên soạn từ điển song ngữ”, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Trà Vinh, 15 năm thực hiện mô hình Cao đẳng Cộng đồng. Đặc biệt, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo các đoàn thể quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Trường ĐH Trà Vinh đề ra trong năm 2017 là tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đào tạo các cấp, các ngành học, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn việc làm cho sinh viên và giáo dục ý thức khởi nghiệp, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, đảm bảo “chất lượng, hiệu quả, kỷ cương, hợp tác, phát triển”, gắn với việc triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Nhà trường thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016, Đảng bộ Trường ĐH Trà Vinh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý, công tác đào tạo ổn định về quy mô và chất lượng, hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có tăng và đạt hiệu quả, hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường, cơ sở vật chất đầu tư hoàn thiện dần, tài chính phát triển minh bạch. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ đoàn kết thống nhất, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách đến viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường.

Dịp này, có 3 Chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và một mô hình hiệu quả trong “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhận giấy khen của Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh.

HS