Bằng độc quyền giải pháp hữu ích – Quy trình nhân giống dừa sáp (Cocos Nucifera Var Sap) bằng phương pháp nuối cấy phôi hữu tính

0
61